חוקים

דיני הקניין הרוחני מוסדרים באמצעות מספר רב של חוקים. לנוחיות הקוראים, אני מרכז כאן חלק מהחוקים.

 

למותר לציין כי אין להסתמך על תדפיסי החוקים הללו, וכי הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם ברשומות.

ככל שישנן טעויות כלשהן בחוקים, אשמח אם תיצרו עמי קשר ואתקן את הדרוש תיקון.

 

אודות המחבר

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.