האם גם לכם מגיעה הארכה?

רשם הפטנטים האמריקאי (USPTO) הודיע כי בעקבות הפסיקה לעניין התאמת תקופת פטנטים (Patent Term Adjustment) יתאפשר למי שזכה בפטנט לאחרונה ומעוניין כי תקופת הפטנט תוארך בהתאם לפסיקה האחרונה, יוכל לעשות כן באמצעות פניה מתאימה ללא תשלום אגרה. עם זאת, את הפנייה יש להגיש בהתאם לדרישות החוק, תוך 180 ימים מיום הנפקת הפטנט.

פרופ' קראוצ' בעל הבלוג Patently-O סבור שהחוק לא מאפשר לרשם הפטנטים לתקן את תקופת הפטנט על פי פרוצדורה זו בכל מצב. כך למשל, הוא מדגים כי החוק מאפשר הגשת בקשה אחת בטרם יהיה צורך בעתירה (petition) הכרוכה בתשלום אגרה. לטעמו, אם הוגשה בקשה קודמת, רשם הפטנטים אינו מוסמך לפעול על סמך בקשה שנייה. עם זאת, הוא סבור שאף אם הרשם יפעל בחוסר סמכות לא יהיה בכך לגרום לבטלותו של פטנט.
ונקודה חשובה לכל מי שזה במהלך החצי השנה האחרונה בפטנט – האם בדקת את זכאותך להתאמת תקופת הפטנט?

פוסטים באותו נושא:

  • לא נמצאו פוסטים באותו הנושא

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.