מחקר: ליטיגצית פטנטים בארצות הברית

PriceWaterhouseCoopers פרסמו מחקר לגבי תביעות בעניין פטנטים בארצות הברית.

בין היתר, פורסמה רשימה של מחוזות לפי הזמן החציוני למשפט (מרגע הגשת התביעה ועד ליום בו נשמע הדיון לגופו בבית משפט). הנתונים נאספו לאורך השנים, החל משנת 1995 ועד 2008. הנה הזוכים:
 1. Virginia Eastern District Court (0.88)
 2. Wisconsin Western District Court (1.01)
 3. California Southern District Court (1.24)
 4. Florida Middle District Court (1.71)
 5. Maryland District Court (1.75)
 6. Texas Eastern District Court (1.79)
 7. Kansas District Court (1.89)
 8. Delaware District Court (1.92)
 9. Texas Southern District/Bankruptcy Courts (1.99)
 10. California Central District Court (1.99)
בסוגריים, זמן חציוני עד תחילת המשפט במחוז, בשנים.
נתון מעניין נוסף שמפורסם הוא רשימת המחוזות שבהם בעלי הפטנט "אהודים" יותר. הסקירה כוללת שלושה פרמטרים: זמן עד תחילת המשפט, אחוזי הצלחה ופיצויים שנפסקו.
 1. Virginia Eastern District Court (0.88 48.6% $26,408,116)
 2. Texas Eastern District Court (1.79 51.6% $20,411,860)
 3. Delaware District Court (1.92 47.7% $13,354,001)
 4. Wisconsin Western District Court (1.01 35.5% $4,533,086)
 5. California Central District Court (1.99 48.3% $2,901,170)
 6. Florida Middle District Court (1.71 57.9% $214,952)
 7. Texas Southern District/Bankruptcy Courts (1.99 28.1% $10,576,567)
 8. New Jersey District Court (2.70 32.1% $17,096,347)
 9. Colorado District Court (2.99 31.3% $56,222,734)
 10. Texas Northern District Court (2.42 46.7% $1,682,566)
בסוגריים, זמן חציוני עד תחילת המשפט, בשנים; אחוזי הצלחה של תובעים; ופיצוי חציוני במקרים שנפסקה הפרה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.