תביעה בגין הפרת פטנט על ידי ג'ילט

כלכליסט מדווח היום שהוגשה תביעה נגד ג'ילט בגין הפרת פטנט. מהדיווח של כלכליסט עולה כי התובעים ביקשו וקיבלו פטנט בישראל על מחזיק סכיני גילוח, אך אין בידם פטנט אמריקאי מקביל. עוד דווח כי התובעים ניהלו משא ומתן משך תקופת זמן ארוכה, משא ומתן שלא הבשיל לכדי הסכם בשל העדרו של פטנט אמריקאי.

אסביר, כי העובדה שיש בידי התובעים פטנט ישראלי מספיקה לשם הגשת תביעה בגין הפרה בישראל. בהנחה שהפטנט שלהם אכן הופר, הם יוכלו לזכות לפיצויים בגין ההפרה וכן לקבל צו מניעה שיאסור על ג'ילט למכור בישראל עוד מוצרים מפרים. ברם, כוחו של הפטנט הישראלי לא יוכל למנוע מכירה של המוצר מחוץ לגבולות ישראל או לזכות בפיצוי בגין מכירה מסוג זה.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.