WIPO פרסמה נתונים ראשוניים על מערכת ה-PCT בשנת 2009

ארגון ה-WIPO, ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי, פרסם נתונים ראשוניים אודות מערכת ה-PCT שמכוחה מוגשת בקשות פטנט בינלאומיות.

לפי הנתונים שהתפרסמו, השפעת המיתון הכלכלי התבטאה בירידה של כחמישה אחוזים במספר בקשות הפטנט הבינלאומיות שהוגשו. נראה שהמזרח הרחוק הושפע פחות, באשר בסין, ביפן ובקוריאה חל גידול במספר ההגשות. בלטה מעל כולם סין, בה חל גידול בכשלושים אחוזים במספר בקשות הבינלאומיות שהגיעו מהענק הרדום. סין מדורגת במקום ה-5 מבין כל המדינות החברות בהגשת בקשות בינלאומיות.
אחוז אחד מהבקשות הבינלאומיות בשנת 2009 הגיעו ממדינת ישראל, והיא מדורגת במקום 15 מבין כל המדינות החברות. המספר האבסולוטי (המוערך בשלב זה) של הבקשות שנבעו מישראל בשנת 2009 הוא 1,578. מדובר בירידה חדה של 17% לעומת שנת 2008 (אז הוגשו 1,905 בקשות מישראל).

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.
תגיות: , ,