פסיקה: אין הפרת זכויות בהפצת מוצרי RICH

בתביעה שהתנהלה בין ויטה פרי גליל לבין Rich והמפיצה החדשה שלה, יצאה הראשונה מובסת.

הרקע לתביעה – הפסקת ההפצה של קצפת RICH ושאת מוצריה של RICH על ידי התובעת והמשך הפצתה על ידי מפיצה חדשה. לשם תביעתה, ניסתה המפיצה להיאחז בזכות קניין רוחני נטענות במארזי הקצפת והעוגות של RICH.
לטענת התובעת, את אריזת הקצפת עיצבה היא, על חשבונה והזכויות בה הועברו אליה. נטען, כי בשנת 2008 שכרה התובעת מעצב בכדי שיעצב את האריזה. לראיה, הביאה התובעת חוזה חתום, אף שאינו נושא תאריך, ובו מעביר היוצר-מעצב את זכויותיו ביצירה לתובעת.
כבוד השופט זפט קבע חד משמעית כי למעצב לא היתה כל זכות שיכל להעביר. נקבע, כי האריזה עוצבה בהתבסס על אריזה קודמת עד כדי העתקה כמעט מושלמת. בלשונו של בית המשפט:
"מהשוואה בין האריזות הישנות לבין אריזת הקצפת נראה כי הרכיבים העיקריים והמהותיים בהם ערימת התותים, הקצפת שמעל התותים, הסימן RICH'S, והמשפט "הקצפת הטעימה שתמיד מצליחה" המופיעים באריזת הקצפת הועתקו מהאריזות הישנות באופן שלכל היותר מדובר בעיבוד נוסף של האריזות הישנות"
כיוון שכך, המעצב לא יצר יצירה מקורית העומדת בדרישות הנמוכות של החוק – מידה מינימלית של יצירתיות או מקוריות. לעניין זה, קבע, אין נפקא מינא אם הזכויות באריזה המקורית – אותה "עיבד מחדש" המעצב – הן בבעלותן של הנתבעות או לאו. זכות היוצרים אינה קמה מקום שבו אין יצירה חדשה ובהעדר טענה כי לתובעת זכות כלשהי בעיצוב הישן, נשמט הבסיס לטענתה כי הנתבעות מפרות את זכותה שלה.
אך התובעת הלינה גם על הפרה של מדגם רשום שבבעלותה. המדגם, אשר מתייחס לקופסא של עוגה, הונפק ונרשם כדין. בתעודת המדגם ניתנה הצהרת חידוש ולפיה החידוש שבמדגם הינו בחלק התחתון של הקופסא. מהצהרה זו ניסתה התובעת לחמוק בטענה כי יש לראות את המדגם כמגן על הקופסא כמכלול שלם. עם זאת, מדגם על תחתית הקופסא היה יכול להיות מופר, עקרונית. אלא מאי – שהתובעת עצמה הודתה כי אין בחלק זה אלא רכיבים שמטרתם מכתיבה את צורתם ומשכך הם אינם ראויים להגנת המדגם.
בסיכומו של יום, התביעה נדחתה על שלל רכיביה. בית המשפט פסק הוצאות בסך 50,000 ש"ח בצירוף מע"מ לטובת כל אחת מהנתבעות.
(ת"א (ת"א) ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ נ' נטו מלינדה סחר בע"מ (מים 25.8.2010))

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.