האם יש זכות לקבל צו מניעה במקרה של הפרת פטנט?

שלט עצור

(cc by Kt Ann)

זכות הפטנט הינה זכות קניינית, אך כפי שדיווחתי בעבר, בארה"ב היא החלה לקבל סממנים של זכות נזיקית בלבד. פסיקת בית המשפט העליון בעניין eBay קבעה כי קבלת צו מניעה במקרים בהם פטנט הופר אינה עניין אוטומטי. היו שתהו האם פסיקה זו רלוונטית רק לצווים זמניים (כפי המצב בישראל, שכן נפסק כי קיומו של סימן מסחר אינו ערובה למתן צו מניעה זמני) או שמא היא חלה גם על מתן צווים קבועים בסיומו של הליך. ברם, נדמה כי לאור קביעת ערכאת הערעור של המחוז הפדראלי התשובה ברורה. בית המשפט קבע, בלשון ציורית:

"We take this opportunity to put the question to rest and confirm that eBay jettisoned the presumption of irreparable harm as it applies to determining the appropriateness of injunctive relief."

ואם חזקת הנזק הבלתי הפיך נזנחה כך, אין אלא להסיק כי הדבר נכון הן ביחס לצווי מניעה זמניים והן ביחס לצווים קבועים שכאלה.

עם זאת, עם מותה של כל דוקטרינה, קמה לחיים דוקטרינה חדשה. בית המשפט מבהיר כי אף שאין חזקת נזק בלתי הפיך, אין משמעות הדבר כי יש להתעלם מקיומו של הקניין הפטנטי. בית המשפט נותן דגש כי ישנה חשיבות להתייחס גם לטבעה הקנייני של זכות הפטנט כאשר מנתחים את מאזן הנוחות, כנדרש על פי דיני היושר (ראו, למשל, ניתוח לדוגמה של מאזן הנוחות על פי דיני היושר בישראל). היינו, אף שאין חזקה חלוטה בדבר קיומו של נזק בלתי הפיך המאפשרת "מסלול מקוצר" לקבלת צו מניעה, יש להתייחס להפרת זכות הפטנט – המניעתית במהותה – בעת ביצוע הבדיקה.

 בפועל, בית המשפט לא נדרש לקביעות אלו בכדי לקבל את החלטתו, באשר נמצאו שגיאות של בית המשפט המחוזי בניתוח שלל הגורמים הרלוונטיים למאזן הנוחות.

((Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp. (Fed. Cir. 2011)

 (מקור: Patently-O)

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.