ארכיון ל ינואר, 2012

4

פסיקה: אין מונופול על ספרי הכנה ללימוד לבחינות הרשות לני"ע

(cc by-sa David Hawgood)

בפסק דין ארוך ומנומק, דחתה כבוד השופטת אגמון-גונן את תביעתה של עו"ד כנרת רצון-פיקובסקי כנגד מי שחיבר ספר לימוד מתחרה. עו"ד רצון-פיקובסקי חיברה ספר הכנה לבחינות הרשות לניירות ערך והיא עורכת קורסי הכנה לבחינות אלה. לאחר שגילתה כי צצו להם מתחרים, הגישה את התביעה הנוכחית ובה טענה להפרת זכויות יוצרים. בית המשפט קבע כי אף שמדובר בספרים העוסקים באותו תחום, לא נמצאה כל העתקה. הדימיון בין הספרים, הבהיר בית המשפט, נובע מכך שהם עוסקים באותם הדינים, והם עושים שימוש במונחים מקובלים בתחום. בית המשפט דחה את הטענה כי לתובעת זכות יוצרים במונחים "מניה רגילה", ו-"הון החברה", באשר הם מונחים המחויבים מעצם הכתיבה על הנושא:

מובן, כי לעו"ד כנרת רצון אין ולא יכולה להיות בעלות על מונחים בתחום דיני ניירות הערך והאתיקה המקצועית, או על מונחים המחויבים מעצם הכתיבה על הנושא. יש לזכור, כי אחת ממטרותיהן המובהקות של זכויות היוצרים היא מתן תמריצים למחברים פוטנציאליים לפרסם את יצירותיהם, כדי להעשיר את עולם הביטויים בהתבסס על העובדות, הנתונים והרעיונות הקיימים. הכרה בזכויות יוצרים על יצירות שאין בהן כל הרחבה של צורות הביטוי הקיימות עומדת בסתירה למטרה האמורה … מכל מקום, עיון בעמודים הרלבנטיים בספרה של הנתבעת למול אלו בספרה של התובעת מעלה, כי דרך הביטוי בהצגת מונחי היסוד שונה בתכלית בכל אחד מן הספרים, החל בבחירת המילים וכלה בסגנון והעריכה של הטקסט

לקריאת המשך המאמר »

1

חוזר רשם 010/2012 – רישום שינויים בפנקס

תיקונים ביומן

(cc by-nd ASurroca)

רשם הפטנטים פרסם היום את חוזר רשם 010/2012 – פטנטים – רישום שינויים בפנקס שמתייחס לשלל סוגיות המשתקפות בפנקס הפנטנטים. בין היתר, ישנה התייחסות להעברת בעלות, רישום שיעבודים, רישיונות ועיקולים על פטנט, וכן שינויי שם. כמו כן החוזר עוסק בציון שם ממציא. בנוסף, החוזר מתייחס גם להחלפת עורך פטנטים או עורך דין מייצג ומבקש להבטיח שזכויות מבקשי ובעלי הפטנטים לא ייפגעו כתוצאה מכך.

הערה

לפחות ביחס להנחיות החדשות באשר לבקשה לציון שם ממציא, נראה שרשם הפטנטים חורג מהוראותיו המפורשות של החוק.

כיודע, ציון שם ממציא הינו מעין מימוש של זכות מוסרית, בדומה לדין בעניין זכויות יוצרים. בניגוד למצב שם, חוק הפטנטים מבהיר:

מי ששמו צויין כממציא, לא יהא זכאי בשל כך בלבד לזכות כל שהיא באמצאה ובפטנט

עם זאת, ובהערת אגב אזכיר כי לזכות הממציא עשויה לעמוד זכות לתמורה הקיימת לעובדים-ממציאים.

החוזר קובע כי מקום שבו מצוין כבר שמו של ממציא כלשהו ומתבקש שינוי כלשהו ברשימת הממציאים, יידרש אישורם של הממציאים הרשומים. הדרישה לאישור מעין זה – אף שהיא נראית הגיונית – אינה קיימת בחוק. לא זו בלבד שאישורם של שאר הממציאים הרשומים אינו נובע מהחוק, כלל לא ברור שהרשם מוסמך לפנות ולהודיע להם על קיומה של בקשה לציון שם ממציא. חוק הפטנטים קובע בסעיף 40 כי מקום בו ממציא מגיש בקשה לציון שמו, ובמידה והבעלות בפטנט אינה בידו, הרשם ייתן הודעה מתאימה לבעל הפטנט. עוד מוסיף הסעיף וקובע, כי במידה ומתקיימים הליכי התנגדות כלשהם, ההודעה תימסר גם לצדדים להליך. היינו, על פי החוק, הרשם מוסמך ומחויב להודיע לבעל הפטנט ולמי שהוא צד להליך התנגדות, אך לא לממציאים רשומים.

0

מערכת לעריכת פרטות בעברית

WIPO LogoWIPO השיקה גרסה עברית למנהל הטובין והשירותים של מערכת מדריד, שבאמצעותה ניתן לייצר פרטות מסווגת בהתאם לאמנת Nice. המערכת מאפשרת גם לבצע תרגום לשפות אחרות, כך שיכול להיות שההבדלים בין הגרסאות בעברית ובאנגלית יקטנו (וממילא, הנוסח האנגלי כבר אינו גובר). המערכת עשויה להיות שימושית לכל מי שמגיש בקשות לסימני מסחר, בין אם כבקשה לאומית ובין אם כבקשה בינלאומית במסגרת פרוטוקול מדריד.

(הודעת רשם הפטנטים בעניין. במסגרת ההודעה התייחס רשם הפטנטים גם לעדכון הסיווגים עליו כבר דיווחתי)

0

חוזר רשם: יבוטל נוהג הוספת "הצהרת הסתלקות" בבקשות לפטנט

רשות הפטנטיםחוזר רשם חדש פורסם ובו רשם הפטנטים קובע כי מעתה מבקשי פטנט לא יידרשו להוסיף "הצהרת הסתלקות" המבהירה אלו חלקים מן הפירוט אינם נופלים בגדר האמצאה מוגנת הפטנט.

לקריאת המשך המאמר »

0

עדכון רשימת הסיווגים בתקנות סימני המסחר

רשות הפטנטיםרשם הפטנטים תיקן את תקנות סימני המסחר ועדכן את רשימת הסיווגים בתקנות סימני המסחר וזאת בהתאם לגרסה העשירית של סיווג Nice לסחורות ולשירותי. נראה שעיקר התיקונים הם תיקונים אסתטיים. התיקון היחיד המהותי שאני זיהיתי היה העברת "מכונות מכירה אוטומטיות" מסוג 9 לסוג 7.

לקריאת המשך המאמר »

תגיות:
9

אוטוטו זה רשמי: יש פטנטים בתוכנה בישראל

(cc by-sa Lindsey Bieda)

רשם הפטנטים ביטל את הודעות קודמו בעניין פטנטים בתוכנה ופרסם טיוטת הוראות עבודה לעניין סעיף 3 לחוק הפטנטים. לפי ההוראות החדשות, רשות הפטנטים מכירה באפשרות לקבל פטנטים בגין המצאות בתחום טכנולוגי, בלבד שבביצועה יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. המשמעות האופרטיבית של הוראה זו הינה כי ישנה הכרה באפשרות לקבל פטנט על תוכנה בישראל.

בשלב זה טרם קראתי את הטיוטה בצורה מעמיקה, אך העדפתי לפרסם את דבר ההודעה בהקדם לטובת קהל קוראי הבלוג.

לקריאת המשך המאמר »

0

סגנית רשם חדשה: ז'קלין ברכה

רשות הפטנטיםעו"ד ז'קלין ברכה מונתה להיות סגנית רשם הפטנטים. מינוי זה נעשה על ידי שר המשפטים ביום 28.12.2011, מכוח סעיף 158 לחוק הפטנטים. ברכה מחליפה את סגן הרשם הקודם נח שלומוביץ' שכיהן עד לשנה האחרונה כסגנו של הרשם הקודם.

בהתאם, רשות הפטנטים מסרה את ההודעה הבאה:

לאחר בחירתה במכרז ואישור המינוי על ידי שר המשפטים, החלה עו"ד ז'קלין ברכה את תפקידה כסגנית רשם הפטנטים, ביום ראשון ו' טבת, תשע"ב, ה-1 בינואר, 2012.

עורכת הדין ברכה (34) היא בעלת תואר ראשון במשפטים, תואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובימים אלה מסיימת תואר שני במשפטים במסלול מחקרי, התמחות בקניין רוחני. במשך חמש השנים האחרונות שימשה כעוזרת משפטית לראש רשות הפטנטים ובין היתר ליוותה את התהליכים אשר הביאו לשינויים הארגוניים הנובעים מהפיכת רשות הפטנטים לסוכנות ביצוע, לקחה חלק בייזום וליווי שינויי חקיקה בתחומי האחריות של רשות הפטנטים. לפני עבודתה ברשות הפטנטים עבדה במשרדי עורכי דין המתמחים בתחומי המשפט האזרחי, הנזיקין והביטוח ובמגזר הציבורי.

עובדי רשות הפטנטים מברכים את עו"ד ז'קלין ברכה על כניסתה לתפקיד ומאחלים לה הצלחה בתפקידה החדש.

נאחל לה גם אנחנו בהצלחה בתפקידה החדש.

(הודעת רשות הפטנטים)

תגיות:
0

פסיקה: אין זכות יוצרים במדריך טלפונים

yellow pages

(cc by-nc-nd Gregg)

האם למי שעמל רבות וריכז נתונים גולמיים לכדי ספר טלפונים יש זכות יוצרים על תוצר כפיו? זו השאלה עליה נדרש בית המשפט המחוזי בבאר שבע לענות.

מדריך הטלפונים "עומר פון" כולל את מספרי הטלפון ביישובים עומר, מיתר ולהבים, והוא נאסף בעמל רב. הנתבעת, מפעילה מקומון אינטרנטי לתושבי ישובים אלה, הפנתה, באמצעות קישורית, לעותק דיגיטלי של המדריך. על עותק דיגיטלי זה יצא קצפה של התובעת, והיא הגישה תביעה זו.

אף שבית המשפט לא הטיל ספק במידת ההשקעה, והגדיל להעיר כי המדריך זכה למוניטין בזכות איכות הנתונים, בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי אין זכות יוצרים במדריך הטלפונים.

לקריאת המשך המאמר »

0

פסיקה: מיקרוסופט עושה שימוש כדין בגופן "נרקיסים"

גופן נרקיסים

גופן נרקיסים - השימוש שעשתה מיקרוסופט הינו בהתאם לרישיון

האם השימוש שעושה מערכת ההפעלה "חלונות" בגופן "נרקיסים" נעשה כדין? זו השאלה שהוצבה לפתחו של בית המשפט המחוזי מרכז. כבוד השופט ע' גרוסקופף דחה את התביעה לאחר שנמצא כי השימוש שמיקרוסופט עושה בגופן תואם רישיון שימוש שניתן לה. בטרם נימק את פסק דינו, ביקר בית המשפט את עצם הגשת התביעה וניהולה:

ניתן היה לסבור כי, לאור ההרשאה הבלתי מוגבלת והבלתי הדירה שניתנה למיקרוסופט, באמצעות כיוון, לעשות שימוש בגוֹפָן "נרקיסים" במוצריה, תימנע ההתדיינות הנוכחית, ולמצער, תמחק משהתבררו העובדות לאשורן. ואולם, כפי שציין בית המשפט העליון באחת הפרשיות, "גם במקרה זה הובהר, שאין לשער מראש, מה רב כושר ההמצאה ומה גדולה הבקיאות של יודעי דין" (ע"א 304/70 אביעם נ' מדינת ישראל, פ"ד כה (1) 665 (1971)).

לאחר שהתברר כי מר נרקיס, יוצר הגופן, העניק לחברה בשם כיוון בע"מ, רישיון שימוש בלתי מוגבל, בלתי הדיר ולא בלעדי לכלול את עיצוב "נרקיסים" במוצריה וכן להעניק רשיונות משנה כאלה לאחרים, וזו העניקה למיקרוסופט זכות שימוש באמצעות רישיון משנה, נאלצו התובעים לטעון בשני מישורים מרכזיים: הראשון, טענות כנגד רישיון השימוש ותקפותו; והשני, טענות בדבר פעולות שאינן מכוסות באמצעות רישיון השימוש.

לקריאת המשך המאמר »

1

תביעות קטנות על הפרת זכויות קניין רוחניות

Big Gavel Statue

(cc by-nc-sa Andrew F. Scott) תביעה גדולה?

מוסד "התביעות הקטנות" הינו מוסד חשוב לאדם הקטן, והוא בבחינת מכשיר זמין, לא יקר, ומהיר לבירור תביעות בסדרי גודל קטנים יחסית. מוסד זה עשוי לשמש גם את מי שמבקש לתבוע בגין הפרת זכויותיו הקניין רוחניות.

סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות נועד בעיקר לשרת צרכנים, וסמכותו הוגבלה בהתאם. כך, בית משפט ידון רק בתביעות שהוגשו על ידי יחיד, ולא ידון בתביעה של תאגיד. בנוסף, תקרת התביעה מוגבלת לסכום נמוך, העומד נכון ליום 1.01.2012 על 32,700 ₪ ובית המשפט מוסמך אף ליתן צווים ביחס למוצרים שנרכשו.

מגבלה נוספת אותה מטיל החוק היא מגבלתו של התובע הסדרתי אותו המחוקק אינו מעוניין לתמרץ. משכך, מוגבלת האפשרות להגיש תביעה קטנה למי שכבר הגיש חמש תביעות קודמות כאלה לאותו בית משפט במהלך שנה. בפועל, מעטים המקרים, אם בכלל, בהן למגבלה זו יש השפעה, וממילא ניתן להגיש תביעה בבית משפט אחר לו קנויה הסמכות המקומית על התביעה.

לקריאת המשך המאמר »

0

מדיניות רשות הפטנטים בעולם משתנה

ביום שישי הקרוב (13.1.2012), הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה תארח את רשם הפטנטים אשר יעביר הרצאה על "מדיניות רשות הפטנטים בעולם משתנה". באותו מעמד יתקיים גם טקס הענקת פרס רשות הפטנטים לעבודה הסטודנטיאלית המצטיינית בתחום הקניין הרוחני לשנת 2011. הזוכים בפרס הם בן אינגל ודימה ליטווק בגין עבודת המחקר האמפירית שכותרתה "משברים כלכלים וההשפעות שלהם על הגשת בקשות לפטנט".

מדיניות רשות הפטנטים בעולם משתנה, יום ו', 13.1.2012, בין השעות 11:00-13:00

2

שירות חדש של WIPO: פרסום רצון למתן רישיון

(cc by-nc Kyle MacDonald)

האם קרה לכם שראיתם שקיים פטנט שחוסם אתכם מלפעול? במקרה כזה ניתן לבחור באחת מכמה דרכי פעולה. ניתן לחשוב על אפשרות לעקוף את ההגנה הפטנטית – לבצע Design Around – אבל ניתן גם לרכוש רישיון ולפעול בהסכמת בעל הזכות. כמובן, שקבלת רישיון מחייבת הסכמתו של בעל הפטנט. לעיתים, זה עניין של כסף, אבל לפעמים בעל הפטנט כלל אינו מעוניין לתת רישיון אלא לנצל את הבלעדיות המוקנית לו מכוח חוק באמצעות פטנט.

WIPO מנסה לייעל את השוק ולאפשר למי שהגיש בקשת PCT להודיע על רצונו הכללי לתת רישיון על הטכנולוגיה שבגינה נתבקש פטנט. הפרסום יבוצע באתר ה-PatentScope של WIPO במסגרתו מתפרסם מאגר בקשות הפטנט הבינלאומיות.

לקריאת המשך המאמר »

0

פסיקה: לא די בדימיון ויזואלי בין סימנים בכדי להצדיק מתן צו מניעה זמני

סימן המסחר של יתיר

הלוגו של לביא

חברת יקב יתיר העוסקת בשיווק יינות הינה הבעלים הרשום של סימן מסחר מספר 197786 בגין דמות ראשו של אריה. לאחר שהסתבר לחברה כי יקב לביא החל לשווק בקבוקי ליקר ועליהם סימן של ראש אריה, הגישה הראשונה תביעה בגין הפרת סימן מסחר, גניבת עין וגזל מוניטין וכן עתרה למתן צו מניעה זמני עד סיום ההליך. בית המשפט דחה את הבקשה וחייב אותה בהוצאות.

השיקולים במתן צו מניעה זמני

בית המשפט הזכיר כי במעמד בקשה לסעד זמני יש לבחון את קיומה של זכות לכאורית של המבקש בתביעתו ואת מידת נחיצותו של הצו לשם שמירת המצב הקיים. כן יש לבחון את מאזן הנוחות בין הצדדים ולבחון מהו הנזק שייגרם לכל אחד מן הצדדים. עוד יש לבחון האם נזקו של המבקש-תובע ניתן לריפוי על ידי פיצוי ממוני או שמא בפיצוי מעין זה לא יהיה די. לבסוף, יש אף לשקול שיקולים מדיני היושר, דוגמת שיהוי וניקיון כפיים.

לקריאת המשך המאמר »

0

תוכנית PPH חדשה עם משרד הפטנטים הדני

לפני מספר ימים הודיעה רשות הפטנטים כי תחל בתוכנית PPH עם משרד הפטנטים הדני, ולפיו על סמך דו"ח בחינה חיובי של משרד פטנטים אחד, יהיה ניתן לקבל זירוז הבחינה של בקשה מקבילה במשרד הפטנטים השני. על פי התוכנית, די יהיה בדו"ח הקובע כי בתביעה אחת יש חדשנות, התקדמות המצאתית וכי ההמצאה ניתנת ליישון תעשייתי בכדי להחיל אותו. כך, דחיות בגין נימוקים אחרים, לרבות בגין היות ההמצאה לא מסוג ההמצאות שניתן לקבל עליהם פטנט (non-patentable subject matter) לא תילקחנה בחשבון וחרף העלת, יהיה ניתן לזרז את הבחינה.

לקריאת המשך המאמר »

1

חוזר רשם: סיסמה תיבחן ככל סימן מסחר אחר

רשות הפטנטיםבעקבות פסק דין חדש ומנחה מבית המשפט המחוזי רשות הפטנטים עידכנה את הנחיותיה בדבר רישום סיסמאות כסימני מסחר. חוזר מ.נ. 29 שקבע כי סיסמה תהיה ברת רישום רק במידה ורכשה אופי מבחין כתוצאה משימוש ואם היא, כשלעצמה, מקשרת בעיני הציבור בין הטובין או השירותים אליהם הסימן מתייחס –  בוטל, ועתה נקבע, בעקבות פסק הדין כי סיסמה שבגינה מתבקש רישום סימן מסחר תיבחן ככל שאר הסימנים.

הודעת הרשות מיום 5.01.2012 נוקטת בלשון הבאה:

ביום 8.12.2011 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין ע"ר 21488-05-11 (תל אביב – יפו) Eveready Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (פורסם באתר נבו).

בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי "יש לבחון את כשירותה לרישום של סיסמא בדיוק באותו האופן שבו נבחן כל סימן אחר, מבלי שלחובתה של הסיסמא תיזקף הנחה אפריורית בדבר חוסר כושרה לשאת אופי מבחין מולד".

לנוכח האמור, מבוטל בזאת חוזר רשם מ.נ. 29 וכן מבוטלת ההפניה אליו בחוזר רשם מ.נ. 84.

תחילתה של הודעה זו במועד פרסומה, ביום ‏05 ינואר 2012, והיא תחול על כל הבקשות לרישום סימני מסחר שטרם ניתנה לגביהן הודעת קיבול.

נראה כי בעקבות פסק הדין המנחה, הקו הנוקשה של רשות הפטנטים שהיקשה על רישום סיסמה שיווקית כסימן מסחר יתמתן. הזמן ילמד האם מדובר בשינוי מהותי או במס שפתיים בלבד.