חוזר רשם: מסירת רשימת אסמכתאות

רשות הפטנטיםחוזר רשם 011/2012 – פטנטים "תשובת המבקש לדרישת הרשות להמציא אסמכתאות ופרסומים" קובע נהלים חדשים להגשת אסמכתאות בתשובה לדרישה לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים.

להלן הוראות החוזר החדש:

1. בתשובה לדרישת הרשות לפי סעיף 18 לחוק על המבקש להמציא רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה, לפי סעיף 18(1) לחוק ורשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה, לפי סעיף 18(2) לחוק. אין לכלול ברשימה לפי סעיף 18(2) לחוק פרסומים שנכללו ברשימה לפי סעיף 18(1) לחוק.

2. כן על המבקש להמציא עותק אחד של הפרסומים לפי סעיף 18(1) לחוק שצוטטו כנגד החידוש או ההתקדמות ההמצאתית שבבקשה על גבי מדיה דיגיטלית מסוג על המדיה הדיגיטלית CD או DVD. על המדיה הדיגיטלית  המוגשת בתשובה לדרישת הרשות לפי סעיף 18 לחוק לכלול פרסומים אלה בלבד.

3. יש לזהות את המדיה הדיגיטלית באמצעות ציון על גביה של שם המבקש, מספר הבקשה וסימוכין. במידה ומדובר במספר מדיות המוגשות בתשובה לדרישה לפי סעיף 18 לחוק והנוגעות לאותה בקשה, יש למספרן בצורה עוקבת (לדוגמא: "דיסק 1 מתוך 3").

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.