ארכיון ל דצמבר, 2013

0

פיילוט PPH נוסף בישראל, והפעם – קוריאה

PPH LOGOרשות הפטנטים הודיעה כי החל מתחילת שנת 2014 יחל פיילוט PPH בן שנה בין רשות הפטנטים הישראלית לבין משרד הפטנטים הקוראיני. במסגרת הפיילוט יתאפשר לזרז בחינה של בקשות פטנט אשר בקשה מקבילה להן אושרה על ידי המשרד המקביל. הפיילוט כולל הן תוכנית ישירה בין המשרדים והן תוכנית המתייחסת לתוצרי המשרדים בתור רשויות בחינה בינלאומיות במסגרת אמנת ה-PCT.

תוכנית זו מצטרפת למגוון תוכניות PPH אחרות קיימות.

0

אגרות PCT: תחרות מחירים בין ישראל לארה"ב

ישות זעירה, כסף קטן (cc by-nc-nd Jerry Wong)

ישות זעירה, כסף קטן (cc by-nc-nd Jerry Wong)

החל מיוני 2012 רשות הפטנטים הישראלית פעלה כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית לבקשות פטנט בינלאומיות. למן היום הראשון, הרשות הישראלית קבעה מחירים תחרותיים לעומת המחירים שגבו שתי המתחרות האחרות: הרשות האמריקאית והאירופאית. במקום לשלם אגרות בסכומים של 2,000 – 2,500 דולר ארה"ב, רשות הפטנטים הישראלית "שברה" את המחירים וגבתה אגרה בסכום של 3,500 ש"ח בלבד.

במהלך 2012-2013, המשרד שלי העדיף, דרך כלל, להשתמש ברשות הפטנטים הישראלית כרשות החיפוש והבחינה הבינלאומית. הניסיון הוכיח שהמחיר הזול לא היה היתרון היחיד, ובפועל נראה כי זכינו לשיעור נאה של דוחות חיפוש חיוביים מהרשות הישראלית. אין ספק: באתי בגלל המחיר, נשארתי בגלל השירות.

אלא, שבמהלך הימים האחרונים מתברר כי רשות הפטנטים האמריקאית (USPTO) הורידה אף היא, בפועל, את מחיריה בצורה דרסטית. אומנם, ספק רב אם הצעד הזה בוצע בכדי להתחרות דווקא ברשות הפטנטים הישראלית, שכן מדובר במחירים החלים כלפי כל המבקשים הנעזרים בשירותי משרד הפטנטים האמריקאי במסגרת אמנת ה-PCT. יחד עם זאת, מדובר במחיר תחרותי להפליא למחיר הזול שהציעה הרשות הישראלית.

רשות הפטנטים האמריקאית הודיעה כי מעתה ואילך הנחות שניתנו ליישויות קטנות וזעירות יחולו גם לעניין אגרות המשולמות במסגרת אמנת ה-PCT. הנחות אלה הינן הנחות משמעותיות, והן בשיעורים של 50% ליישות קטנה ו-75% ליישות זעירה. כלומר, תחת תשלום של כ-2,000 דולרים, ישות קטנה תוכל לשלם אגרה מופחתת של כ-1,000 דולרים ואילו יישות זעירה תזכה לאגרה של 500 דולרים. בעוד שהאגרה עבור יישות קטנה דומה לאגרה המשולמת לרשות הפטנטים הישראלית (3,500 ש"ח), האגרה עבור יישות זעירה הינה כמחצית סכום זה.

והנה דילמת המחיר עבור הלקוחות הקטנים ומעוטי היכולת – אלו מביניהם הזכאים לסטטוס יישות זעירה עשויים להעדיף הנחה בת כ-500 דולרים על פני שימוש ברשות הפטנטים הישראלית. לאורך השנים היו עליות ומורדות בשירות שנתנה רשות הפטנטים האמריקאית במסגרת מערכת ה-PCT. כך, למשל דוחות חיפוש התעכבו הרבה מעבר למועדם ואף היו מקרים שבהם הרשות האמריקאית לא הנפיקה דו"ח חיפוש כלשהו על אף התשלום ששולם לה. מנגד, 500 דולרים הם סכום לא מבוטל עבור מי שמנסה להקים חברת הזנק רזה או מי שמבקש להסתמך על התקציב שמעמיד לרשותו המדען הראשי.

מעניין יהיה לראות האם רשות הפטנטים תסכים להפחית את אגרת החיפוש הבינלאומית לסכומים נמוכים יותר, ואולי להעניק הנחה של 40% כפי שהיא עושה כיום בהגשת בקשות פטנט חדשות בישראל למי שהמחזור השנתי שלו אינו עולה על 10 מיליון ש"ח. כך או כך, נראה כי שנת 2014 תהיה השנה שבה דילמת המחיר הזו תחזור להעסיק אותנו.

2

יישום תעשייתי ושיטות לטיפול רופאי – נקודת מבט מאוסטרליה

יבשת אוסטליה ועליה הדגל

(cc by-sa Marcin n® ☼)

החוק האוסטרלי, בניגוד לחוק הישראלי, אינו מתייחס מפורשות לאפשרות לקבל פטנט על שיטות לטיפול רפואי בבני אדם. כך, בעוד שבישראל סעיף 7 לחוק מחריג אמצאות ממין זה בצורה מפורשת, בחוק האוסטרלי השאלה אינו זוכה לכל התייחסות. עתה, בית המשפט העליון האוסטרלי נדרש להתייחס לסוגיה בפסיקה תקדמית. הבסיס לטענה כי חרף העדרו של חריג מפורש, אמצאות ממין זה אינן כשירות מבחינה נושאית לרישום פטנטים נעוץ בדרישה כי פטנטים ינתנו רק על אמצאות שהן בגדר manure of manufacture.

ובלשונו של סעיף 18 לחוק האוסטרלי:

(1) Subject to subsection (2), a patentable invention is an invention that, so far as claimed in any claim:

(a) is a manner of manufacture within the meaning of section 6 of the Statute of Monopolies; and

(b) when compared with the prior art base as it existed before the priority date of that claim:

(i) is novel; and

(ii) involves an inventive step; and

(c) is useful; and

(d) was not secretly used in the patent area before the priority date of that claim by, or on behalf of, or with the authority of, the patentee or nominated person or the patentee's or nominated person's predecessor in title to the invention.

בית המשפט העליון הכריע בסוגיה וקבע, ברוב דעות (3:1), כי נוכח קיומה של חשיבות כלכלית לתהליך לטיפול רפואי, תהליך שכזה הינו בגדר manner of manufacture. כיוון שכך, ונוכח החוק האוסטרלי, החוק מכיר גם באמצאות ממין זה כאמצאות שיכולות להיות מושא להגנת הפטנט.

(Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd, [2013] HCA 50)

הערה:

במסגרת יום העיון שקיימנו בלשכת עורכי הדין בנושא של כשירות נושאית לרישום פטנטים, ראש רשות הפטנטים, מר אסא קלינג, התייחס בהרחבה לאחת הדרישות הנשכחות בחוק הפטנטים הישראלי, והיא הדרישה כי האמצאה תהיה ניתנת ליישום תעשייתי. בין היתר, הוא העיר, כי המונח "תעשייה" הינו מונח חמקמק ובעייתי. נראה כי קושי זה הוא שעמד בייסוד הטיעון הבסיסי שהובא להכרעת בית המשפט באוסטרליה. לא מן הנמנע כי הפתרון שנמצא באוסטרליה – קיומה של חשיבות כלכלית – יכול להתאים גם לדין הישראלי.

(ותודה לפרופ' בירנהק על שהפנה את תשומת ליבי לפסק הדין)

1

פשרה: כמה שימוש זה שימוש הוגן?

סמל האוניברסיטה העבריתשאלה מוכרת עבור העוסקים בתחום היא האם העתקה של דקה מסרט מותרת? בציבור יש אוסף גדול של מיתוסים כאלה, כאילו יש מידת קסם שמי שלא עובר אותה, לעולם יהיה מחוסן מתביעות בגין הפרת זכות יוצרים. מידה שכזו – אין, והחוק, כידוע מתיר הפרה של זכות היוצרים ככל שמדובר בשימוש הוגן. הוגנות השימוש אומנם נבחנת על פי היקף השימוש הכמותי, אך מדובר בקריטריון אחד מיני רבים וספק רב אם דווקא לקריטירון זה בכורה על פניו חבריו.

האוניברסיטה העברית, מסתבר, מדפיסה לתלמידיה מקראות הכוללות מאמרים וחלקים מספרים ואף מאפשרת לתלמידים לעיין בגרסה דיגיטלית של חלק מהספרים. שתי הוצאות לאור – שוקן ומוסד ביאליק – הגישו תביעה וטענו כי במעשים אלו יש משום הפרת זכות יוצרים. לאחרונה, הצליחו הצדדים להגיעה לפשרה. במסגרת הפשרה הוסכם על פיצוי כספי בסך 300,000 ש"ח, אך חשוב מכך, הצדדים קבעו כי מדד כמותי לשימוש הוגן על ידי האוניברסיטה. על פי ההסכם, שימוש הוגן בספר יהיה שימוש בלא יותר מ-20% ממספר העמודים בספר וישמש לצורך מקראה אחת או לצורך עותק אלקטרוני אחד. עוד הוסכם, כי שימוש במאמרים בשלמותם הינו שימוש הוגן.

אף שמדובר בהסכם פרטני המחייב אך את הצדדים לו, הסדר שכזה עשוי לשמש אמת מידה להיקף השימוש על ידי מוסדות להשכלה גבוהה שייחשב כשימוש הוגן.

(מקור: The Marker)

עדכון 4.12.2013:

הערה 1:

פורום השכלה נגישה, שמטרתו לסייע בשיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, גיבש מסמך עקרונות הפעולה לשימוש הוגן בהקשר זה. הסכם הפשרה מאמץ את העקרונות שהוגדרו על ידי הפורום, ובעיקר את המדד הכמותי לשימוש הוגן.

​(ותודה לשרון ולפרופ' אלקין-קורן על שהפנו את תשומת ליבי לעניין זה)

הערה 2:

פסק דין שניתן לאחרונה בארה"ב קבע כי סריקת ספרים על ידי גוגל מהווה שימוש הוגן. בין היתר, קביעה זו נסמכה גם על המגבלה שגוגל שמה לעצמה והיא לא להציג יותר מ-10% מהדפים שבכל ספר.