פייסבוק ארכיון

0

שימוש בסימן כתנאי לתקפותו, או למה פייסבוק תצטרך להתחיל להשתמש בסימן FACE?

רשם הפטנטים האמריקאי הנפיק הודעת קיבול (Notice of Allowance) ביחס לבקשת רישום סימן מסחר של פייסבוק התובעת את הסימן "FACE". אף שמדובר במילה בה משתמשים ביום יום, פייסבוק ביקשה, וכנראה גם תקבל, הגנה רחבה עליה. הבקשה הוגשה בסוג 38, העוסק בשירותי טלקומוניקציה, ומתייחסת לחדרי צ'אט ופורומים.

רשם הפטנטים האמריקאי התנה את רישום סימן המסחר במתן הצהרת שימוש בסימן. במידה ועד כה פייסבוק לא עשתה שימוש בסימן FACE לבדו (להבדיל מהסימן FACEBOOK), בטרם היא תוכל לעמוד בדרישות הרשם, היא תאלץ להתחיל לעשות שימוש בסימן זה לצרכים מסחריים.
דיני סימני המסחר הם בן חורג לדיני הקניין הרוחני. אף שגם בהם מדובר בדינים המגנים על דברים לא מוחשיים, מטרתם העיקרית שונה. בניגוד לדיני הפטנטים, המדגמים וזכויות היוצרים אשר מטרתם לעודד את האינטלקט, ולהעניק תמריץ לאדם ליצור, יש-מאין, את נשוא ההגנה (יצירה, מדגם, או המצאה), בסימני המסחר המטרה היא שונה בתכלית. סימני המסחר נועדו להגן על פעילות המסחר ההוגנת בשוק על ידי מתן מונופולין על סימנים שיש בהם כדי לזהות את מקורם.
כך למשל, כאשר אדם רוכש בקבוק שעליו מתנוסס סימנה של חברת קוקה קולה, אותו אדם סבור כי חברה זו היא אשר ייצרה אותו ואשר, למצער, אחראית לתוכנו. המוניטין שדבק בה, מוצמד גם לבקבוק זה. מקום בו חברה אחרת תוכל למכור בקבוק זהה, הרי שהציבור יצא נפסד בקבלו מוצר אחר ממה שציפה לו. גם החברה עצמה עשויה להיפגע באשר המוניטין שלה מדולל ומתחיל להיות משויך למספר חברות ובאשר פגמים במוצר השני עשויים להיות משויכים גם אליה.
סימני המסחר, אם כן, נועדו להגן על חיי המסחר התקינים, בהם סימני מסחר משמשים את הציבור לזהות את מקור המוצר או השירות שניתן להם, וכן הם משמשים את הגופים המסחריים לצורך מיצוב, בידול ושיווק.
כיוון שכך, בניגוד לפטנטים, מדגמים וזכויות יוצרים, סימני מסחר ינתנו רק למי שמשתמש בסימן בפועל או למצער יש לו כוונה להשתמש בסימן. יתרה מזאת, העדר שימוש עשויה להוות עילה למחיקת סימן מסחר. כך, סעיף 41 לפקודת סימני המסחר הישראלית קובע:
41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
בהתאם, גם בדין האמריקאי קיימת דרישת שימוש דומה (ואף קשה יותר). כיוון שכך, ובהתאם לדין האמריקאי, פייסבוק תצטרך בשלב זה להראות על שימוש בפועל או ליתן הצהרה מספקת לפיה יש בכוונתה להשתמש בסימן בעתיד.
0

פטנט חדש לפייסבוק – דירוג תוצאות חיפוש לפי הקשר חברתי

עוד פטנט לפייסבוק. ב-31.8.2010 הם ניתן לפייסבוק פטנט ארה"ב US7,788,260 שכותרתו "Ranking search results based on the frequency of clicks on the search results by members of a social network who are within a predetermined degree of separation ". בתרגום חופשי – דירוג תוצאות חיפוש בהתבסס על תדירות הלחיצות על ידי חברים ברשת חברתית הנמצאים במרחק חברתי מוגדר מראש. למותר לציין כי מדובר בפטנט על תוכנה.

הפטנט מתאר שימוש בהקשרים החברתיים של משתמש בכדי לדרג בעבורו תוצאות חיפוש – בין אם תוצאות אורגניות ובין אם תוצאות ממומנות – בהתבסס על העדפותיהם של חבריו.
תביעות הפטנט, כהרגלן, צרות בהרבה. למשל, הן דורשות כי יהיה גם שימוש בתג ויזואלי שיוצג ליד תוצאות חיפוש אם מדובר בתוצאות רלוונטיות נוכח התנהגותם של חברי הרשת החברתית של המשתמש.
לטעמי, ומבלי להידרש לשאלת תקפותו של פטנט זה, מדובר במונופולין רחב למדי שיכול לשמש את פייסבוק בתחרות אם רשתות חברתיות אחרות. כמו כן, נדמה לי שמדובר במקרה מובהק שבו הפטנט יכול להתאים גם לגופים שאינם בתחרות ישירה עם הרשת החברתית של פייסבוק ובראשם מנועי החיפוש. פייסבוק יכולה להשתמש בפטנט זה בכדי לייצר זרם הכנסות בגין רישיונות לגופים אלו.
לקריאה נוספת: SFGate.
2

פטנט חדש לפייסבוק – news feed ברשת חברתית

ביום 23.2.2010 הנפיק רשם הפטנטים האמריקאי ל-Facebook פטנט חדש, US 7,669,123. הפטנט, שכותרתו "Dynamically providing a news feed about a user of a social network" מתייחס לעדכוני החדשות של רשתות חברתיות.
פייסבוק זכתה למונופול בשיטה המורכבת, בכלליות, מניטור פעילות של משתמשים ברשת חברתית והצגת אייטמי חדשות (news items) אודות פעילות של משתמשים לקבוצה מצומצמת של משתמשים. התביעות, שכאמור מגדירות את רוחב המונופול של בעל הפטנט, צומצמו במהלך הבחינה. אחת מנקודות הצמצום המשמעותיות ביותר נוגעת לכך שאייטם החדשות צריך לכלול לינק שמאפשר השתתפות בפעילות המדווחת.
תיאור הפטנט אינו מגדיר למה הכוונה ב"השתתפות בפעילות", אלא ניתנות דוגמאות של הצטרפות לאירוע. בעיניי יתכן ונקודה זו מציגה את חולשו של הפטנט, ותאפשר לגוגל להמשיך ולהציג את הודעות הבאזז שלה כל עוד היא אינה כוללת אפשרות להשתתף בפעילות המדווחת. כמובן, שאם וכאשר הפטנט יעמוד למבחן פרשנותו של מונח זה זה תהיה ככל הנראה תהיה מכרעת הן לעניין תקפותו של הפטנט (לעומת הידע הקודם) והן לעניין הפרתו של הפטנט.

(דווח במקור: Wired).