תובענה ייצוגית ארכיון

0

כצפוי: התביעה הייצוגית נגד מראות אימאג' לא אושרה

(cc by-sa Ty Semaka)

כזכור, לפני כשנה הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת מראות אימאג' בטענה שהחברה נוקטת בהליכים משפטיים מבלי שיש לה זכות שבדין. היום, התקיים הדיון בתובענה הייצוגית, ובמסגרתו הבקשה נמחקה ללא הוצאות. התובע הייצוגי פרסם היום בפייסבוק את ההודעה הבאה:

היום בבוקר, התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין הבקשה לתביעה ייצוגית כנגד חברת מראות אימג' . הקשבתי בעיון רב להסבריה של כבוד השופטת המנוסה והאחראית גב' ענת ברון.

השופטת העריכה שיש משוכות רבות מדי לקבלת האישור לתביעה הייצוגית.

לדבריה, יש קושי רב בביטול כל ההסכמים שנחתמו בין מראות אימג' לבין אלו ששלמו לה .

בנוסף, אין מדובר בתביעה בין עוסק, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח. המחוייב על פי חוק תובענות ייצוגיות.

השופטת לא התייחסה כלל לשאלה, האם יש למראות אימג' זכות תביעה, מכיוון שזה איננו קשור להליך של אישור לתביעה ייצוגית.

החלטתי לקבל את המלצותיה של השופטת ולמשוך את הבקשה לתביעה ייצוגית.

השופטת לא פסקה הוצאות משפט נגדי, וזוהי אמירה בפני עצמה!

החלטה זו לא אומרת שיש למראות אימג' את הזכות לתבוע!

איאן כהן

כפי שציינתי בפוסט המקורי, ישנו קושי מהותי בשימוש בכלי התובענה הייצוגי לאור העובדה שהחוק אינו מאפשר לכל תביעה להתברר כתובענה ייצוגית אלא רק סוגי תביעות מסויימים. מסיבה זו תביעה ייצוגית כנגד מי שמפר זכויות יוצרים בצורה סיטונאית לא אושרה. הבקשה ניסתה להציג את התביעה כתביעה שבין עוסק לבין לקוח, אך מדובר בקונסטרוקציה שאינה טבעית, וכנראה שבית המשפט לא השתכנע ממנה.

כמובן שההחלטה אינה סוגרת בפני מי שנפגע מההתנהלות הזו להגיש תביעה אישית, ואולי אף קבוצתית, כנגד החברה בכדי לקבל את כספו בחזרה. אם כי, ספק רב אם סכומי הכסף שנגבו מכל אחד ממי שלכאורה נפגע, יכול להצדיק ולתמרץ הגשת תביעה אישית שכזו, תוך נטילת סיכון של הוצאות משפט.

לאור העובדה שכבר נפסק פעם אחת שחברה זו הגישה תביעה מבלי שהיתה לה זכות שבדיןנשאלת השאלה האם לא הגיעה השעה שהמחוקק יתייחס לתופעה של שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני ויגדיר עילת תביעה (ייצוגית או אישית) כנגד גופים המנצלים לרעה הליכי משפט וזאת בכדי לייצר תמריץ כלכלי אמיתי להתמודד עם התופעה. וכן, כוונתי גם לחלק מטרולי הפטנטים, שמאיימים בתביעות בכדי להגיע לפשרות בסכומים שאינם מצדיקים אפילו הגשת כתב הגנה.

4

האם גם לכם מגיע כסף מרשות הפטנטים?

(cc by-nc-sa reway2007)

לאחר שרשות הפטנטים פסקה מלפרסם את בקשות הפטנט ברשומות והחלה לפרסם אותן רק באינטרנט, התברר כי עשתה כן ללא סמכות ובניגוד לדין. חוק הפטנטים תוקן רטקואקטיבית בכדי להבטיח את זכויות מבקשי הפטנט, אך בו בעת הוחלט על הפסקת גביית אגרות פרסום. כיוון שכך, רשות הפטנטים הבטיחה להשיב כ-2.5 מיליון שקלים שנגבו כאגרות פרסום.

כעת, רשות הפטנטים עומדת במילתה ומאפשרת למי שחפץ בכך לפנות אליה ישירות ולקבל את האגרות ששולמו ביתר. על פי הודעת רשות הפטנטים, יש להגיש בקשה נפרדת לכל אגרת פרסום שהשבתה מתבקשת. בחישוב מהיר, ולאור העובדה שאגרת הפרסום היתה כ-150 ש"ח, הרי שבסך הכל צפויים להיות לא יותר מ-15,000 בקשות השבה.

לקריאת המשך המאמר »

0

הפרת זכות יוצרים אינה עילה לתביעה ייצוגית

Googleבית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד גוגל בגין הפרת זכות יוצרים בפרוייקט סריקת הספרים שלה.

גוגל הגישה בקשה למחיקה על הסף נוכח הוראות חוק תובענות ייצוגיות שמגביל את העילות בגינן ניתן להגיש תביעה יצוגית. כפי שאף דיווחתי כשהוגשה תביעה זו, בכדי לצעוד בשבילי התובענות הייצוגיות יש להראות כי עילת התביעה הינה אחת מיני עילות נבחרות שזכו להימנה בתוספת לחוק הרלוונטי.

במקרה זה, ניסה המבקש להראות כי בין גוגל לבין בעלי הזכויות ישנם יחסים של צרכן ולקוח, וזאת בהתבסס על שאיפתה של גוגל לגייס את בעלי הזכויות כלקוחות שירותי הפרסום שלה. ניסיון זה, יש להבהיר, נועד להראות כי עילת התביעה נעוצה ביחסי לקוח וצרכן, ומשכך יש מקום לדון בה בצורה ייצוגית.

לקריאת המשך המאמר »

1

תביעה ייצוגית נגד גוגל: מפרה זכויות יוצרים

אתמול הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד גוגל, וזאת בטענה כי גוגל מפרה זכויות יוצרים של ציבור הסופרים. במסגרת פרוייקט Google Books, שפועל משנת 2004, גוגל סרקה וסורקת מיליוני ספרים, מייצרת העתקים דיגיטליים שלהם ומעלה אותם, לפחות בחלקם, לרשת.
בעוד שחלק גדול מהיצירות שגוגל סורקת מהוות חלק מנחלת הכלל, באשר זכות היוצרים עליהם פגה, גוגל מעתיקה גם ספרים שזכות היוצרים עליהם שרירה וקיימת. זאת, בניגוד לפרוייקטים אחרים, דוגמת פרוייקט גוטנברג ופרוייקט בן יהודה הישראלי שמתמקדים בהנגשת יצירות המהוות חלק מנחלת הכלל.

בעקבות פרוייקט זה, שפועל כבר שנים, הוגשה נגד גוגל תביעה ייצוגית בארצות הברית על ידי אגודת הסופרים בארצות הברית. כזכור, הסדר פשרה שהוצע שם לאחרונה נדחה על ידי בית המשפט.
כעת סופר ישראל דורש להביא את גוגל לבית המשפט בגין פעולותיה במסגרת פרוייקט Google Books בארץ. למיטב ידיעתי, מדובר בבקשה ראשונה לתביעה ייצוגית בישראל העוסקת בהפרה של זכויות יוצרים.

קושי משפטי
מבלי להכיר את פרטי הבקשה, אעיר כי ישנו קושי משפטי להגיש תביעה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות בגין הפרת זכות יוצרים. חוק זה מגדיר את סוגי התביעה שניתן להגיש כתביעה ייצוגית. בכלל אלו נמצאות תביעות נגד רשות, תביעות נגד מעסיק, תביעות נגד מי שמפלה, תביעות בגין הפרת דיני ההגבלים העסקים, תביעות נגד מבטחים, תביעות בעלות זיקה לנייר ערך (מניה, אג"ח וכיוצ"ב), ותביעות נגד עוסקים בעניינים שבינם לבין לקוחות. בין שלל התביעות הללו, קשה לטעמי למקם תביעה של יוצר נגד מפר זכות היוצרים שלו.

אין זו הפעם הראשונה שכנגד גוגל מוגשת בקשה לתביעה ייצוגית. כך, הוגשה בקשה לאחר הפעלת שירות Google Buzz, וכן הוגשה בקשה לייצוגית בגין גביית יתר ב-Google AdWords. ברם, בבקשות אלו התביעות התבססו על יחסה של גוגל ללקוחותיה (בין אם הם משלמים, במסגרת AdWords, ובין אם לא, במסגרת Buzz). במקרה הנוכחי, התביעה, לטעמי, אינה נכנסת בקלות לתוך אף אחת מהקטגוריות האפשריות בחוק.

(מקור: כלכליסט)