best mode ארכיון

8

רפורמת הפטנטים האמריקאית יצאה לדרך.

אובמה חותם.
(White House Photo, Lawrence Jackson, 9/16/11. אין זכויות שמורות)

במזל טוב, אובמה חתם במהלך סוף השבוע האחרון על רפורמת הפטנטים האמריקאית.
בפוסט זה אציין רק בראשי פרקים מספר שינויים מרכזיים שהרפורמה עורכת:

  1. First (inventor) to file – גם בארה"ב מי שיגיש בקשה לפטנט יגבר בזכות, אף אם הוא זה שהמציא את המצאתו מאוחר יותר בזמן. כלל זה, הנהוג בכל העולם, לרבות בישראל (בסעיף 9 לחוק הפטנטים בעל הכותרת הילדותית משהו "כל הקודם זוכה") מייצר ודאות בדבר עדיפותו של ממציא אחד על פני השני.
  2. מהו Prior Art – הרפורמה משנה את הגדרת הידע הקודם, אך משמרת את תקופת החסד בת השנה ביחס לפרסום שעשה הממציא (אך לא פרסומים שעשו אחרים). בין היתר, מבוטלת ההבחנה בין שימוש קודם שנעשה בארה"ב לבין שימוש קודם שנעשה מחוץ לה (וקודם לכן לא היווה ידע קודם על פי הדין האמריקאי). 
  3. התנגדויות – החוק החדש מאפשר הגשת התנגדות, כמו גם הגשת מסמכים במהלך הבחינה על ידי צדדים שלישיים. 
  4. ביטול ה-Best Modeדרישת ה-Best Mode היתה דרישה ייחודית לדין האמריקאי וכעת היא בוטלה. 
  5. ביטול תביעות False Marking – לאחר פסיקה תקדימית ופרץ התביעות שהיא הובילה, החוק החדש מבטל את התמריץ להגיש תביעות בגין סימון כוזב בארה"ב. החוק קובע כי רק המדינה תגבה את הקנס בגין הפרה, אך מתחרה יוכל גם לזכות בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו. 
בצד הפיננסי ישנן גם כן שתי בשורות חשובות. הראשונה, תוך 10 ימים מחקיקת החוק אגרות ה-USPTO יעלו ב-15%, כך שאם יש לכם תשלום שעליכם לשלם – מוטב לעשות זאת כעת, ולא להמתין ולספוג את ההתייקרות.
הבשורה השנייה חשובה לממציאים קטנים – בדומה לסטטוס ישות קטנה, החוק מכיר גם בסטטוס ישות זעירה (micro entity) שתזכה בהנחה משמעותית של 75% מכלל האגרות (בניגוד לישות קטנה שזוכה להנחה של 50% "בלבד"). 
0

פסיקה: שימוש בסימן מסחר לא מוכר לתיאור ההמצאה – ייתכן שאינו עומד בדרישת ה-Best Mode

דיני הפטנטים האמריקאים דורשים כי ממציאים יחשפו במסגרת בקשת הפטנט שלהם את הדרך הטובה ביותר הידועה להם לנצל את ההמצאה. דרישה זו, המכונה Best Mode, מחייבת כי בכל הקשור לתביעות הפטנט, הבקשה תפרט את הצורה המועדפת, ככל שיש כזו, על מבקש הבקשה לנצל אותה. בעוד שישנה דרישה לחשוף את דרך הניצול המיטבית, אין כל דרישה להצביע עליה מפורשות ודי כי הבקשה תכלול גם אותה כאחת משלל אפשרויות שמתוארות.

במקרה שהובא לפתחה של ערכאת הערעור בארצות הברית, דובר בפטנט בייצור Rubber Mulch. שם, למבקשת הפטנט היתה שיטה אחת מועדפת לצביעת הגומי – תוך שימוש במערכת VISICHROME, והיא אף הצהירה על כך מפורשות בפירוט הפטנט. למרבה הצער, מערכת VISICHROME אינו שם סטנדרטי, ולמעשה מדובר היה בסימן מסחר שבו המבקשת התכוונה להשתמש, אך בסופו של יום לא השתמשה. במצב דברים זה, נטען, כי המבקשת הסתירה את פרטי דרך הניצול המיטבית של המצאתה.
בית המשפט המחוזי קיבל טענה זו וקבע, במסגרת Summary Judgement, כי הפטנט אינו תקף נוכח פגם זה.
ערכאת הערעור הפכה החלטה זו וקבעה כי ישנן עובדות שעשויות לאפשר למושבעים לקבוע אחרת. לעניין זה, בית המשפט הצביע על כך שבזמן הגשת הבקשה, איש מקצוע מהשורה עשוי היה לקשר בין השם VISICHROME לבין המוצר הרלוונטי וזאת לאור העובדה שלפחות במקרה אחד התייחס אחד ממנהלי מבקשת הפטנט למוצר בשם זה. כיוון שכך, נקבע, כי השאלה האם השימוש בשם זה מהווה הסתרה אובייקטיבית של דרך הניצול המיטבית דורשת בירור עובדתי, ומשכך עליה להיעשות על ידי המושבעים.
בשורה התחתונה, הליך זה מלמד כי בעת כתיבת הבקשה לפטנט מומלץ להשתמש בשמות המוצרים עצמם ולא בסימני המסחר המוכרים לנו היום. כך למשל, עדיף להתייחס למעבד תמלילים מאשר לתוכנת Word של Microsoft. דוגמה נוספת, עדיף להתייחס לתרופה קופולימר-1 על פני שימוש בשם המסחרי והמוכר של חברת טבע – הקופקסון. בנוסף להיותה של צורה תיאורית זו רחבה וכללית יותר, היא גם מייתרת את החשש שבעל מקצוע מיומן לא יוכל להבין כיצד לנצל את ההמצאה. בעוד ששם מסחרי יכול להיות מוכר לממציא, יתכן כי בעל המקצוע הסביר מהתחום הרלוונטי לא יכיר אותו.
0

דרישת ה-Best Mode

הדין האמריקאי מכיר בדרישה ייחודית למדי – דרישת ה-Best Mode. על פי דרישת גילוי זו, יש לחשוף במסגרת הבקשה לפטנט את הגרסה המועדפת של ההמצאה. דרישה זו מוגנת במסגרת הפסקה הראשונה של סעיף 112, פסקה המקימה דרישות נוספת של גילוי מספיק (Written Description) ושל גילוי מאפשר (Enablement). דרישת גילוי ה-Best Mode הינה דרישה סובייקטיבית המחייבת את מגיש הבקשה לפטנט לחשוף בין שלל הגרסאות של ההמצאה, גם את הגרסה שהוא מאמין שהיא הגרסה הטובה ביותר. במסגרת דרישה זו, אין כל חובה לזהות את הגרסה המועדפת או להסביר במה היא עדיפה על פני חברותיה. גם אין כל נפקות לשאלה אם בסופו של יום התברר כי לא הייתה זו הגרסה העדיפה.
הדרישה נועדה למנוע מבעל המצאה לשמור לעצמו ייתרון על פני הציבור. כידוע, מטרת הפטנטים הינה חשיפה של ההמצאה בתמורה למתן מונופול. כיוון שכך, המחוקק האמריקאי ביקש למנוע מצב שבו הממציא מקבל מונופול מבלי שחשף בפני הציבור את את השיטה המועדפת לניצול ההמצאה. כלומר, מי אשר מבקש לזכות בפטנט אמריקאי ייאלץ לחשוף גם את השיטה המועדפת לניצול ההמצאה.
דרישת ה-Best Mode תחומה באותם קווים התחומים את הפטנט – התביעות. ככל שהמבקש ירצה בכך – הוא רשאי לשמור בסוד אלמנטים שאינם מוגנים על ידי בקשת הפטנט. כלומר, החובה לחשוף את הגרסה המועדפת מתייחסת רק לגרסאות התחומות המונופולין אותו מנכס לעצמו מבקש הפטנט. אדגים עניין זה. אם הפטנט הינו פטנט על תוכנה אשר מזהה תווי פנים, אזי יש לחשוף את הגרסה המועדפת של ביצוע האלמנטים הנתבעים. עם זאת, אין חובה לחשוף גרסה אופטימלית של אלמנטים שאינם נתבעים, כגון ביזור המערכת, שיטת איחסון המידע וכיוצא באלה.

בפסק דין שניתן לאחרונה בוטל פטנט כיוון שדרישת ה-Best mode הופרה. ((Ajinomoto Co., Inc. v. International Trade Commission (Fed. Cir. 2010). בית המשפט הפדראלי לערעורים דחה ערעור על החלטת ה-ITC לבטל פטנט כיוון שבעל הפטנט לא עמד בדרישת ה-Best Mode. הפטנט בדיון עסק בשיטות לייצור ליזין באמצעות חיידקי אי-קולי. החומר המופק מהווה מרכיב חיוני בתזונת חיות, והשוק שלו מוערך במיליארדי דולרים. הפטנט מתאר דרך ליצור חיידקי אי-קולי שמפיקים ליזין. אך, בעל הפטנט הכיר בזמן הגשת הפטנט זן עדיף של חיידקי אי-קולי אותם לא חשף בבקשת הפטנט. במקרה זה, רוחב התביעות שירת כחרב פיפיות והכריע את הפטנט. נקבע, כי הזן העדיף כוסה על ידי התביעות הרחבות של הפטנט, וכיוון שכך, היה על בעל הפטנט לחשוף אותו בעת הגשת הבקשה. נפקות הפרת הדרישה – בטלות הפטנט.

יצויין כי בימים אלו נדונה רפורמה בחוקי הפטנטים האמריקאיים. בין היתר, הוצע כי דרישת ה-Best Mode הייחודית לדין האמריקאי תישאר אך לא תוכל לשמש כהגנה מפני הפרת פטנט.

תגיות: ,